โทรด่วน DDeClass  091-771-0545

 ddeclass ดีดีอีคลาส  Mobile LearningDDeClass (ดีดีอีคลาส) เป็นศูนย์การเรียนออนไลน์ จัดตั้งโดยบริษัทโอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด  มีจุดประสงค์เพื่อการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต สามารถเรียนได้ผ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ แท็บเล็ต ตลอดจนสมาร์ทโฟน ด้วยระบบ VDO Streaming   เพื่อให้ผู้เรียนสะดวกในการเลือกใช้งานตามอุปกรณ์ที่มีอยู่ ซึ่ง DDeClass สามารถใช้งานได้บนระบบปฎิบัติการ  Windows , iOS , Android  การเรียนผ่านระบบออนไลน์นั้น การผลิตสื่อให้มีคุณภาพเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก   DDeClass จึงได้ใช้เงินลงทุน ในการสร้างห้องสตูดิโอที่ได้มาตรฐาน และอุปกรณ์ในการบันทึกและอัดที่ทันสมัย  รวมทั้งทีมงานในการผลิตที่มีประสบการณ์สูงเพื่อให้แน่ใจว่าสื่อออนไลน์ที่ ผลิตออกมาจะมีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ และสามารถได้รับความรู้ไม่ต่างจากการเรียนสดในห้องเรียน แต่สามารถเรียนซ้ำ หรือเรียนที่ใดเวลาใดก็ได้  อ่านทั้งหมด

คอร์สเรียนออนไลน์ DDeClass


กวดวิชา


ติวเข้มสอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์

T22121   ติวคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4 มหิดล T22431   ติวชีววิทยา สอบเข้า ม.4 มหิดล
T22221   ติวฟิสิกส์ สอบเข้า ม.4 มหิดล T63001   วีดีโอบันทึกการติวสด มหิดล-เตรียมอุดม-จุ...

ติวเข้มสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา

T21121   ติวคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษ... T21431   ติวชีวะ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
T21221   ติวฟิสิกส์ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา T21541   ติวอังกฤษ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา
T21351   ติวเคมี สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา

ติวเข้า ม.4 โรงเรียนดัง

T24121   ติวคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง T24431   ติวชีววิทยา สอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
T24221   ติวฟิสิกส์ สอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง

ติว GAT/PAT

T3711   PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น T3681T001   ติว GAT คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง
T3691   ติว GAT ภาษาอังกฤษ T3411   ติวเข้ม PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
T3511   ติวเข้ม PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ T3611   ติวเข้ม PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

ติวเพิ่มเกรด ม.4 เทอม 1

T3111168   ติวคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม1 (บทที่ 6 เรื่อง... T31101   คณิตศาสตร์ ม.4 เทอม1 (บทที่ 1 เรื่องเซต)
T3111133   ติวคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 บทที่ 5 (เรื่อ... T31102   ติวคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม1 (บทที่ 2 เรื่องต...
T31103   ติวคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม1 (บทที่ 3 เรื่องก... T31104   ติวคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม1 (บทที่ 4 เรื่องร...
T3121101   ติวฟิสิกส์ ม.4 เทอม1 (บทที่ 1 เรื่องเลขน... T3121102   ติวฟิสิกส์ ม.4 เทอม1 (บทที่ 2 เรื่องการเ...
T3121103   ติวฟิสิกส์ ม.4 เทอม1 (บทที่ 3 เรื่องการเ... T3121104   ติวฟิสิกส์ ม.4 เทอม1 (บทที่4 เรื่อง เครื...
T3121105   ติวฟิสิกส์ ม.4 เทอม1 (บทที่5 เรื่องมวลแร... T3121106   ติวฟิสิกส์ ม.4 เทอม1 (บทที่6 เรื่องสภาพส...
T5111   หลักสูตรติวออนไลน์ คณิตศาสตร์ ม 4. เทอม... T5121   หลักสูตรติวออนไลน์ ฟิสิกส์ ม 4. เทอม 1...

ติวเพิ่มเกรด ม.4 เทอม 2

T51220   ติวฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 บทที่ 7 (เรื่องสมด...

ติวเพิ่มเกรด ม.5 เทอม 1

T321053   คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม1 (บทที่ 3 เรื่อง ตรี... T3211173   คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม1 (บทที่ 4 เรื่อง ลำด...
T321051   ติวคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม1 (บทที่1 เรื่อง ฟ... T321052   ติวคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม1 (บทที่2 เรื่อง เ...
T322101   ติวฟิสิกส์ ม.5 เทอม1 (บทที่ 1 เรื่องของแ... T3221103   ติวฟิสิกส์ ม.5 เทอม1 (บทที่ 3 เรื่องความ...
T322104   ติวฟิสิกส์ ม.5 เทอม1 (บทที่ 4 เรื่องปราก... T322102   ติวฟิสิกส์ ม.5 เทอม1 (บทที่2 เรื่องสมบัต...
T5211   หลักสูตรติวออนไลน์ คณิตศาสตร์ ม 5. เทอม... T5221   หลักสูตรติวออนไลน์ ฟิสิกส์ ม 5. เทอม 1...

ติวเพิ่มเกรด ม.6 เทอม 1

T331063   คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม1 (บทที่ 3 เรื่อง อิน... T331061   ติวคณิตศาสตร์ ม.6 เทอม1 (บทที่1 เรื่อง ล...
T331062   ติวคณิตศาสตร์ ม.6 เทอม1 (บทที่2 เรื่อง อ... T3321001   ติวฟิสิกส์ ม.6 เทอม1 (บทที่ 1 เรื่องไฟฟ้...
T3321002   ติวฟิสิกส์ ม.6 เทอม1 (บทที่ 2 เรื่องไฟฟ้... T5311   หลักสูตรติวออนไลน์ คณิตศาสตร์ ม 6. เทอม...
T5321   หลักสูตรติวออนไลน์ ฟิสิกส์ ม 6. เทอม 1...

เสริมทักษะ

T2403   ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 T3303   ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.6

ติวเข้ามหาวิทยาลัย

T35121   ติวคณิตศาสตร์ (7 วิชาสามัญ) T35122   ติวฟิสิกส์ (7 วิชาสามัญ)