คุณอยู่ที่นี่

Course Suggestion

แนะนำคอร์ส ชื่อคอร์สเรียน หมวด
0 ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.6 ติวสอบ O-NET
0 ติวคณิตศาสตร์ (7 วิชาสามัญ) ติว GAT/PAT/7วิชาสามัญ
0 ติวคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม1 (บทที่ 2 เรื่องตรรกศาสตร์) ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
0 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น ติว GAT/PAT/7วิชาสามัญ
0 Connectives ภาษาอังกฤษ
0 ติวคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม1 (บทที่ 3 เรื่องการอ้างเหตุผล) ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
0 ติวคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 บทที่ 5 (เรื่อง ทฤษฏีจำนวนเบื้องต้น) ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
0 ติว GAT คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง ติว GAT/PAT/7วิชาสามัญ
0 Conversation/Speaking ภาษาอังกฤษ
0 ติวคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม1 (บทที่1 เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม) ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
0 ติวคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม1 (บทที่ 6 เรื่องภาพตัดกรวย เรื่องสมการเส้นตรง) ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
0 Beginner Step 1 Grammar ภาษาอังกฤษง่ายๆ สไตล์ อ.เบนนี่ ภาษาอังกฤษ
0 ติว GAT ภาษาอังกฤษ ติว GAT/PAT/7วิชาสามัญ
0 ติวฟิสิกส์ ม.4 เทอม1 (บทที่ 1 เรื่องเลขนัยสำคัญ) ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
0 ติวคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม1 (บทที่2 เรื่อง เวกเตอร์ในระบบ 2 และ 3 มิติ) ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
0 ติวเข้ม PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ติว GAT/PAT/7วิชาสามัญ
0 ติวฟิสิกส์ ม.4 เทอม1 (บทที่ 2 เรื่องการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง) ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
0 ติวคณิตศาสตร์ ม.6 เทอม1 (บทที่1 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่อง) ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
0 ติวคณิตศาสตร์ ม.6 เทอม1 (บทที่2 เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชั่น) ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
0 ติวเข้ม PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ติว GAT/PAT/7วิชาสามัญ
0 ติวฟิสิกส์ ม.4 เทอม1 (บทที่ 3 เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งภายใต้แรงโน้มถ่วง) ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
0 ติวฟิสิกส์ (7 วิชาสามัญ) ติว GAT/PAT/7วิชาสามัญ
0 ติวเข้ม PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ติว GAT/PAT/7วิชาสามัญ
0 ติวฟิสิกส์ ม.4 เทอม1 (บทที่4 เรื่อง เครื่องเคาะสัญญาณและกราฟการเคลื่อนที่) ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
0 คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม1 (บทที่ 4 เรื่อง ลำดับและอนุกรม) ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
0 12 Tense A'Benny Academy ภาษาอังกฤษ
0 ติวฟิสิกส์ ม.4 เทอม1 (บทที่5 เรื่องมวลแรงและการเคลื่อนที่ กฏของนิวตัน) ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
0 ติวฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 บทที่ 7 (เรื่องสมดุลกล) ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
0 Non-Finite verbs A' Benny ภาษาอังกฤษ
0 ติวฟิสิกส์ ม.4 เทอม1 (บทที่6 เรื่องสภาพสมดุล) ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
0 ติวคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม1 (บทที่ 4 เรื่องระบบจำนวนจริง) ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
0 ติวฟิสิกส์ สอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง ติวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
0 Reading Comprehension A' Benny ภาษาอังกฤษ
0 ติวฟิสิกส์ ม.5 เทอม1 (บทที่ 4 เรื่องปรากฏการณ์คลื่น) ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
0 Beginner Step 2 Grammar ภาษาอังกฤษง่ายๆ สไตล์ อ.เบนนี่ ภาษาอังกฤษ
0 ภาษาจีน พินอิน ภาษายอดนิยม
0 ติวคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง ติวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
0 ติวฟิสิกส์ ม.5 เทอม1 (บทที่ 1 เรื่องของแข็ง) ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
0 BarModel ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
0 ติวชีววิทยา สอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง ติวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
0 Phrase/Clause/Sentence ภาษาอังกฤษ
0 ติวฟิสิกส์ ม.5 เทอม1 (บทที่2 เรื่องสมบัติเชิงกลของของเหลวและของไหล) ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
0 ติวฟิสิกส์ ม.5 เทอม1 (บทที่ 3 เรื่องความร้อน สมบัติเชิงกลของแก๊สและทฤษฏีจลน์ของแก๊ส) ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
0 คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม1 (บทที่ 3 เรื่อง ตรีโกณมิติ) ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
0 Error Detection Academy ภาษาอังกฤษ
0 ติวฟิสิกส์ ม.6 เทอม1 (บทที่ 1 เรื่องไฟฟ้าแม่เหล็ก) ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
0 คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม1 (บทที่ 3 เรื่อง อินทริเกรท integration) ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
0 Amazing Vocab ภาษาอังกฤษ
0 ติวฟิสิกส์ ม.6 เทอม1 (บทที่ 2 เรื่องไฟฟ้ากระแสสลับ) ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
0 ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 ติวสอบ O-NET
0 วีดีโอบันทึกการติวสด มหิดล-เตรียมอุดม-จุฬาภรณ ติวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
0 ติวคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม1 (บทที่ 1 เรื่องเซต) ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
1 ติวคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4 มหิดล ติวสอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์
1 ติวฟิสิกส์ สอบเข้า ม.4 มหิดล ติวสอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์
1 ติวอังกฤษ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ติวสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา
1 ติวเคมี สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ติวสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา
1 ติวชีววิทยา สอบเข้า ม.4 มหิดล ติวสอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์
1 Pentaho BI หลักสูตร 1 Business Intelligence
1 ติวคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ติวสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา
1 Pentaho BI หลักสูตร 2 Business Intelligence
1 ติวฟิสิกส์ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ติวสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา
1 ติวชีวะ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา ติวสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา
1 หลักสูตร The Magic English 1 ภาษาอังกฤษ
1 Start up Entrepreneur by Online (CBA รุ่น19) โดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ประกอบการ
2 หลักสูตรติวออนไลน์ คณิตศาสตร์ ม 5. เทอม 1 เพื่อเพิ่มเกรดและเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัย ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
2 หลักสูตรติวออนไลน์ คณิตศาสตร์ ม 6. เทอม 1 เพื่อเพิ่มเกรดและเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัย ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
2 The Magic Chinese ภาษายอดนิยม
2 ภาษาพม่า - Myanmar ภาษาอาเซียน
2 หลักสูตรติวออนไลน์ ฟิสิกส์ ม 4. เทอม 1 เพื่อเพิ่มเกรดและเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัย ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
2 The Magic Japanese ภาษายอดนิยม
2 หลักสูตรติวออนไลน์ คณิตศาสตร์ ม 4. เทอม 1 เพื่อเพิ่มเกรดและเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัย ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
2 หลักสูตรติวออนไลน์ ฟิสิกส์ ม 5. เทอม 1 เพื่อเพิ่มเกรดและเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัย ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
2 หลักสูตรติวออนไลน์ ฟิสิกส์ ม 6. เทอม 1 เพื่อเพิ่มเกรดและเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัย ติวเพิ่มเกรดมัธยมปลายและเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
3 ภาษามลายู-อินโดนีเซีย ภาษาอาเซียน
3 ภาษามลายู-มาเลเซีย ภาษาอาเซียน
3 ภาษาเวียดนาม - Vietnamese ภาษาอาเซียน