คุณอยู่ที่นี่

ติวเข้มพิชิต GAT-PAT คะแนนเต็ม 100% ภาษาไทยเชื่อมโยง และ ภาษาอังกฤษ กับ 2 สุดยอดอาจารย์สอน GAT

ติวเข้มพิชิต GAT ภาษาไทยเชื่อมโยง และ ภาษาอังกฤษ กับ 2 สุดยอดอาจารย์สอน GAT
 


ทดลองเรียน GAT เชื่อมโยง โดยอาจารย์จวง 

ทดลองเรียน GAT เชื่อมโยง อาจารย์จวง
ทดลองเรียน GAT เชื่อมโยง อาจารย์จวง

             ข้อสอบ GAT เชื่อมโยงเป็นข้อสอบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัดการอ่านเชิงวิเคราะห์ , การเขียนเชิงวิเคราะห์ ,การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา โดยจะมีบทความมาให้นักเรียนอ่านคิดวิเคราะห์จำนวน 2 บทความและใช้เวลาในการทำข้อสอบจริงในห้องสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที (ปูพื้นฐานความรู้ว่าข้อสอบ GAT เชื่อมโยงคืออะไร และมีสัญลักษณ์อะไรบ้างที่ควรรู้  ,: ฝึกวิเคราะห์ประโยคและข้อความ โดยเริ่มจากง่ายไปยาก, : ฝึกวาดแผนภูมิ (Mind Map) จำนวน 10 ตัวอย่าง + ฝึกวิธีการแปลงแผนภูมิ  เป็นรหัสคำตอบ + ฝึกวิธีการฝน , ดินสอสองบีลงในกระดาษคำตอบ, : ฝึกทำบทความย่อยที่ อ.จวง แต่งขึ้นมาจำนวน 23 บทความย่อย โดยเริ่มจากง่ายไปยาก, : ฝึกทำบทความยาวแนวข้อสอบจริงที่ อ.จวง แต่งขึ้นมาจำนวน 3 บทความยาว, : ฝึกทำข้อสอบเก่าที่เป็นข้อสอบจริงของ สทศ. จำนวน 6 บทความ โดยเริ่มจากง่าย ไปยาก)

ราคา 1,500 บาท 


ทดลองเรียน GAT ภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์เบนนี่

 

ทดลองเรียน GAT ภาษาอังกฤษ อาจารย์เบนนี่

ทดลองเรียน GAT ภาษาอังกฤษ อาจารย์เบนนี่

              GAT ภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อเตรียมตัวสอบ GAT ,O-NET) ม.5-ม.6 เป็นคอร์สสอนเนื้อหาตอบสนองผู้ที่ต้องการสอบ GAT และสอบ O-NET เนื้อหาครอบคลุมเรื่องสำนวนบทสนทนา ในข้อสอบส่วนบทสนทนา สอนคำศัพท์จาก synonyms และ root (รากศัพท์)เน้นคำศัพท์ที่ยากๆ และการอ่าน passage คำถามในข้อสอบการอ่านทุกประเภท และการเติมคำในประโยค Sentence Completion รวมทั้งหลักการเชื่อมโยง รวมทั้งการทำข้อสอบ Error Detection ครอบคลุมทุกเนื้อหาในภาษาอังกฤษ GAT 

ราคา 3,000 บาท

 

จำนวนชั่วโมงเรียน 30 ชั่วโมง สามารถเรียนทบทวนได้รวม 90 ชั่วโมง 

สุดคุ้ม!! ซื้อ 2 หลักสูตร (GAT เชื่อมโยง+GAT อังกฤษ) ราคาคอร์สรวม 3,500 บาท
 


SKU: T36001