คุณอยู่ที่นี่

เกียวกับ DDeClass

     DDeClass (ดีดีอีคลาส) เป็นศูนย์การเรียนออนไลน์ จัดตั้งโดยบริษัทโอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด  มีจุดประสงค์เพื่อการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนได้ผ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ แท็บเล็ต ตลอดจนสมาร์ทโฟน ด้วยระบบ VDO Streaming   เพื่อให้ผู้เรียนสะดวกในการเลือกใช้งานตามอุปกรณ์ที่มีอยู่ ซึ่ง DDeClass สามารถใช้งานได้บนระบบปฎิบัติการ  Windows , iOS , Android

     การเรียนผ่านระบบออนไลน์นั้น การผลิตสื่อให้มีคุณภาพเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ดังนั้น  DDeClass จึงได้ใช้เงินลงทุนกว่า 5 ล้านบาท ในการสร้างห้องสตูดิโอที่ได้มาตรฐาน และอุปกรณ์ในการบันทึกและอัดที่ทันสมัย ตั้งแต่ กล้องที่ใช้บันทึกภาพ และอุปกรณ์บันทึกเสียง และกระดานอิเล็คทรอนิคส์อัจฉริยะ ตลอดจนอุปกรณ์การตัดต่อ  รวมทั้งทีมงานในการผลิตที่มีประสบการณ์สูงเพื่อให้แน่ใจว่าสื่อออนไลน์ที่ ผลิตออกมาจะมีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มาใช้บริการ และสามารถได้รับความรู้ไม่ต่างจากการเรียนสดในห้องเรียน แต่สามารถเรียนซ้ำ หรือเรียนที่ใดเวลาใดก็ได้

     นอกจากระบบการผลิตและทีมงานที่มีคุณภาพ แล้ว  สิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของผู้มาเรียนคือ  อาจารย์ผู้สอน ซึ่ง DDeClass ได้มีการสรรหาอาจารย์สอน และ นักวิชาการผู้ซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์ และเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งมีเทคนิคในการสอนเพื่อให้การเรียนออนไลน์เป็นเรื่องที่สนุกไม่ น่าเบือ และจะทำให้ผู้เรียนสนใจที่จะติดตามในการเรียนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้มีการผลิตสื่อการเรียนต่างๆ  ครอบคลุมตั้งแต่ การเตรียมสอบเข้า ม4 โรงเรียนดัง และมหาวิทยาลัย, หมวดภาษาอังกฤษ, หมวดภาษาอาเซียน และภาษาต่างๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น

บริษัทโอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด

     บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน  10 ล้านบาท และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 89/35 อาคารจูเคี่ยวเล้งชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บริษัทดำเนินธุรกิจในด้านไอที โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาระบบบริหารการจัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และจำหน่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสำนักพิมพ์เข้าร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจแล้วกว่า 80 บริษัทฯ มีแผนเพิ่มทุนจดทะเบียน60 ล้านบาท เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ระดมทุนสำหรับการขยายระบบ Cloud Computing เพื่อรองรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  เช่น eBook จากสำนักพิมพ์ สื่อวีดีโอออนไลน์ต่างๆ รวมถึงการผลิตสื่อออนไลน์ของบริษัทที่จะพัฒนาขึ้นเองด้วย   โดยแต่งตั้ง

  • บริษัท เอเอ็นเอสออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
  • บริษัท หลักทรัพย์แอพเพิลเวลธ์จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน
  • บริษัท ดีลอยท์ทู้ชโธมัทสุไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด เป็นบริษัทตรวจสอบภายใน

วิสัยทัศน์ (Vision)

     ก้าวสู่บริษัทชั้นนำในอาเซี่ยนด้านธุรกิจสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พันธกิจ (Mission)

     มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศ โดยจะคิดค้นพัฒนาระบบการจัดการสื่อและผลิตสื่อความรู้ที่มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการออกแบบที่สวยงามใช้งานง่าย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่คำนึงหลักบรรษัทบาล       
 

A04 - 2