คุณอยู่ที่นี่

แนะนำการแก้ไขปัญหาไม่สามารถดู VDO ได้บนเว็บบราวเซอร์ Google Chrome กรณีพบข้อความ Error loading plyer : No playable sources found

แนะนำการแก้ไขปัญหา ในกรณีพบข้อความ Error loading plyer : No playable sources found
ไม่สามารถดู VDO ได้บนเว็บบราวเซอร์ Google Chrome เนื่องจาก Google Chrome มีการ Update version 
ตั้งค่าการใช้งานให้กับ Google Chrome  ทำตามขั้นตอนดังนี้
1 ทำการนำเมาส์คลิกขวา ที่ไอคอน บน address bar ดังภาพ

2 คลิกเลือกที่ Flash จากนั้นเลือกอนุญาติ

3 กดเครื่องหมาย x เพื่อปิด
4 คลิกที่ โหลดใหม่
5 บราวเซอร์ก็จะสามารถแสดงวีดีโอได้ประเภทของ Help: 
การแก้ไขปัญหา