คุณอยู่ที่นี่

หลักสูตรมัธยมปลาย


อาจารย์ เฟิร์ส พัชรวิพล โรจนศิริยศนนท์

ติวเตอร์ที่มีค่าคอร์สแพงที่สุด  เจ้าของสถาบัน iClever Tutor ทีมีคิวจองยาวข้ามปี


อาจารย์ เบญจมาศ ฤทธิเรืองเดช (เบนนี่)

ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ ที่มีสไตล์การสอนสนุก เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ เจ้าของสถาบัน A'BENNY
ประสบการณ์การสอน 20 ปี  กับหลักสูตร Turbo Course, Intensive English, Admission I&II, GAT, Vocabulary & Reading
Master Grammar, Fundamental, Basic Grammar & Vocabulary


อาจารย์แอน รุ่งทิวา วัฒนวราภรณ์

ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ชีววิทยาเชิงประยุกต์ ได้รับทุนจาก Massachusetts Institute of Technology  (MIT) จากสหรัฐอเมริกา
ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ


อาจารย์ จวง ปารมี ไวจงเจริฐ

ประสบการณ์การสอนมากกว่า 20 ปี สอนวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ 
"ออจวง ตะลอนทัวร์ ตระเวนติว สังคม & GAT เชื่อมโยง ทั่วประเทศ"
ด้วยเทคนิค สอนสนุก เข้าใจง่าย ฮาแตก !!!! 


อาจารย์ วราภรณ์ กิ้งเงิน (อิ๋ว)

อาจารย์ แสงธรรม เกื้อหนุน (อาร์ม)

อาจารย์ ธีรฉัตร หุ่นงาม (ดิว)

อาจารย์ สิริกาญจน์ ลีลามานิตย์ (สิ)

พี่นิว ฐิติกานต์ จารุพันธ์

ติวเคมี ด้วยประสบการณ์ตรงจากการ สอบเข้าเป็น นศ.เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรภาษาต่างประเทศ


ดร.ขวัญนภา ชูแสง

เจ้าของลิขสิทธ์การออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยสระภาษาไทย เพิ่มพูนศักยภาพ การฟัง การพูดภาษาอังกฤษได้ ภายใน 1
ผู้เชี่ยวชาญ การใช้ศาสตร์ NLP (Nuero Linguistic Program and Brain Base Coaching ) 


อาจารย์ นพิศรา วรัญญาพร (อลิส)

ออยเซนเซ อาจารย์ อัจฉรา จาง (ออย)

สอนภาษาญี่ปุ่น จากประสบการณ์จริง เข้าใจง่าย ด้วยความสามารถภาษาญี่ปุ่น ระดับ N2


อาจารย์ โรเซพ ทวีจิตร์

วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระด้านภาษาวัฒนธรรม และการตลาดระหว่างประเทศในนาม Rosep Tutor รับให้คำปรึกษาและจัดทำหลักสูตรจัดสอนภาษาและ วัฒนธรรมอาหรับ มลายูและตลาดโลกมุสลิม ภาษามลายู ภาษามาเลเซีย (มาเลย์) ภาษาอินโดนีเซียและการประกอบธุรกิจในอาเซียและตะวันออกกลาง


อาจารย์ ตูซาร์ นวย (Thuza Nwe )

ผู้เชี่ยวชาญภาษาพม่า  อาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้เขียนหนังสือ "สนุกกับภาษาเมียนม่า" 
กรรมการราชบัณฑิตยสถานร่วมจัดทำหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาพม่า
อนุกรรมการราชบัณฑิตยสถานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ: นโยบาย ภาษาสำหรับผู้ที่เข้ามาแสวงหางานทำในประเทศไทย


Le Thi Viet Ha

อาจารย์สอนภาษาเวียดนาม เป็นอาจารย์ประจำสาขาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Lecturer at German Section, Department of Western Languagues, Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand (teaching German and Vietnamese for Thai students in frame of the exchange program with German Department of Hanoi University)

หลักสูตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ผศ.ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์

ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์

​อาจารย์เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ์

รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล

หลักสูตร Digital Customer


อาจารย์ ชาย กิตติคุณาภรณ์

อาจารย์ ดุษิต จงสุทธนามณี

อาจารย์ มิตรทอง ชูลิตะวงศ์

อาจารย์ วิชิต ศรีบุรินทร์
อาจารย์เดชา ยิ้มอำนวย
น.ส.อภิรดี สนธิชัย
อาจารย์ทรงภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้ก่อตั้งและวิทยากรหลักแห่ง MindDoJo

ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี กับการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้องค์กรขนาดใหญ่ ทั้งในอุตสาหกรรม การเงิน ประกัน พลังงาน การสื่อสารโทรคมนาคม องค์กรเภสัชกรรม และองค์กรภาครัฐทั้งในเมืองไทยและธุรกิจเอเชีย

ปริญญาโท Master of Management (Dean's List), Innovation Management, College of Management, Mahidol University

ปริญญาตรี BSc. Hons. Molecular Cell Biology

อาจารย์จีรวัฒน์ เยาวนิช (อ.ต้น)

วิทยากรประจำ MindDoJo

วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Corporate Innovation, Team Engagement, Design Thinking for Business และ Leadership Psychology

ประสบการณ์จากการทำงานในองค์กรชั้นนำภายในประเทศมากกว่า 6 ปี

ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษามากกว่า 5 ปี

ปริญญาโท Master of Management (M.M,), Entrepreneurship & Innovation, College of Management, Mahidol University

ปริญญาตรี Bachelor of Arts (B.A.) Psychology, Silpakorn University

ภาษาจีน


สุมนตา มณีรัตนะพร (ครูดาว)

การศึกษา

ปริญญาตรี – สาขา Business Chinese จาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท – สาขา การสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ จาก มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU)

ประสบการณ์ เป็นอาจารย์สอนภาษาจีน 6 ปี ใน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ค.ศ. 2005-2011)

เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันภาษาจีนระดับอุดมศึกษา Chinese Bridge 2004 และเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันรอบชิงที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

สอบผ่าน การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับสูงสุด (HSK 6) ในปี ค.ศ. 2010 • เป็นผู้ช่วยจัดกิจกรรมภาษาจีน ให้กับ ร.ร. ภาษาและดนตรีจีน CLM เช่น เป็นพิธีกร ในงานตรุษจีน งานแข่งขันภาษาจีน งานแสดงดนตรี หรือจัดกิจกรรมสอนภาษาจีน และกู่เจิงนอกสถานที่ เช่น ในสโมสรเซ็นทรัลบัณฑิตน้อย ในห้างสรรพสินค้า และโรงเรียนต่างๆ

ทักษะพิเศษ พูด ฟัง อ่าน เขียน 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ สามารถเล่นดนตรี กู่เจิง เปียโน

ปัจจุบัน

เป็น อาจารย์สอนภาษาจีน และพิณจีน (กู่เจิง) ที่โรงเรียน ภาษาและดนตรีจีน CLM เซ็นทรัลซิตี้บางนา (ประสบการณ์สอน 10 กว่าปี ตั้งแต่ ค.ศ. 2003)

เป็น อาจารย์สอนเปียโน ที่สถาบันดนตรี ยามาฮ่า เซ็นทรัลซิตี้บางนา (ประสบการณ์สอน 10 กว่าปี ตั้งแต่ ค.ศ. 2001)


PANNIKA CHAVANATNUSORN

CHINESE LANGUAGE LECTURER

DETAILS

SKILLS : Fast Learner, Good Communication, Microsoft Office, Chinese martial arts

LANGUAGES : Chinese, English, Thai

PROFILE

Chinese lecturer with 10+ years of experience teaching Chinese for college students. Fluent in Chinese; skilled at communicating and making teaching materials, including textbooks, clip videos, PowerPoint, etc.

EMPLOYMENT HISTORY

Researcher at Thammasat University Research and Consultancy Institute, Bangkok

May 2021 — Present

Chinese lecture at Office of General Education, Panyapiwat Institute of Management, Nonthaburi
February 2017 — Present

Chinese lecturer at Faculty of Management Science, Silpakorn University, Phetchaburi

May 2008 — December 2016

Part-time lecturer at School of Humanities and Applied Arts, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok
August 2016 — December 2017

Part-time lecturer at Faculty of Liberal Arts, Panyapiwat Institute of Management, Nonthaburi
June 2016 — August 2016

Speaker in Chinese short course at Faculty of Animal Sciences and Agricultural Technology, Silpakorn University , Phetchaburi
May 2016 — May 2016

Speaker in Chinese Conversation Course at Dusit Thani Hotel, Huahin, Prachuap Khiri Khan
February 2014 — March 2014

EDUCATION

Master of Arts (Chinese Linguistics), School of Chinese as a second language, Peking University, Beijing, China
September 2009 — July 2012

Bachelor of Arts (Chinese) , Chulalongkorn University, Bangkok

June 2004 — March 2008

ACHIEVEMENTS

Published an online Chinese course named "Let's speak Chinese!" on https://www.skilllane.com
May 2021 — Present

Published 2 textbooks: Chinese for work1-2, Panyapiwat Institute of Management

2019

Published an article: Discussion on an analysis on errors by Thai Students in Chinese near-synonymous verbs and learning strategies--based on the comparison of four theses, Chinese Journal of Social Science and Management
2019

Published an article: From the Past to Present: Guidance Administration in Compulsory Schools of the Republic of China (Taiwan). , Academic Services Journal, Prince of Songkhla University.
August 2018

Published a book : Chinese 360 degree, Life balance publisher

2016

Wrote an article: Travel Behavior of Chinese Tourists Visiting the Similan Islands National Park, Mae Fah Luang University International Conference 2014
2014

RELATED EXPERIENCES

Youtuber of "Chinese to know by Ajarn Beam" channel

September 2019 — Present

Research assistant of classical Chinese-Thai characters

2007 — 2019

Translator for The Creation of Translation Club, Thai Alumni Association of China’s Universities
2015 — 2016

Interpreter for MOU issue between Faculty of Management Science, Silpakorn University and Qingdao Technological University, Qindao College , People’s Republic of China, National Kaoshiung University of Hospitality and Tourism and Mingchuan University, Republic of China(Taiwan)
June 2016

Led the students to participate in Chinese Language and Culture study Program at Mingchuan University, Taiwan
2014 — 2015

Translated mathematics books for children from Chinese to Thai, Sataporn Books Co., Ltd.
November 2008


ดร. พรนภา อำนวยไพศาล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาจีนกลางสำหรับเด็กอนุบาล ประสบการณ์มากกว่า 18 ปี

มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนกลางและติวสอบ YCT HSK HSKK ให้แก่เด็กไทยมากกว่า 10 ปี

การศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับทุนทำวิจัยด้านการสอนภาษาจีนกลางสำหรับเด็กอนุบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนกลางสำหรับเด็กอนุบาล หลักสูตร English Program โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า

ผู้ก่อตั้งและฝ่ายพัฒนาการสอน สถาบันเทียนฉายบ้านภาษา กรุงเทพมหานคร

 

ภาษาเยอรมัน


ศิรินธร จิระเสถียรพงศ์

ประวัติและประสบการณ์ของผู้สอน

- เป็นนักแปลที่ได้รับอนุญาตจากศาลในเยอรมัน ล่าม ครูสอนภาษาเยอรมัน และผู้เขียนหนังสือ  "เรียนเยอรมันกับเม้าส์มอยน์"
- ได้รับอนุญาตจากศาลในเมือง Tübingen ประเทศเยอรมนี ให้มีอำนาจรับรองคำแปล (Vom Landgericht Tübingen öffentlich bestellte und beeidigte Urkundenübersetzerin der thailändischen Sprache für Baden-Württemberg)

- ได้รับประกาศนียบัตร สอบผ่านการเป็นนักแปล ภาษาไทย-เยอรมันของรัฐบาลเยอรมัน เมือง Darmstadt ประเทศเยอรมนี (Staatlich geprüfte Übersetzerin)

- ได้รับประกาศนียบัตร สอบผ่านการเป็นล่าม ภาษาไทย-เยอรมันของรัฐบาลเยอรมัน เมือง Darmstadt ประเทศเยอรมนี (Staatlich geprüfte Dolmetscherin)

- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเอกภาษาเยอรมัน และวิชาโทภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

- สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA International Management) จากมหาวิทยาลัย ESB Business School เมือง Reutlingen ประเทศเยอรมนี

- เข้าร่วมหลักสูตร M.A. National & Transnational Studies: Literature, Culture, Language ที่มหาวิทยาลัย Westfälische Wilhelms-Universität Münster เมือง Münster ประเทศเยอรมนี

- จบมัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนศิลป์-เยอรมัน เกรดเฉลี่ย 3.98

- ผู้เขียนหนังสือเรียนเยอรมันกับเม้าส์มอยน์เล่ม 1-2 ผู้จัดทำเนื้อหาบทความ และบทเรียนภาษาเยอรมันทั้งหมดในเว็บไซต์ mausmoin.com

ภาษาอังกฤษ


Chomphunut Smith

ประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอน
- ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติอิสระ
-ปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-ปริญญาโท ด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (TESOL Leadership) จาก Massey University,New Zealand
-นักเรียนทุน British Council IELTS Prize 2015 -นักเรียนทุนเต็มของรัฐบาลนิวซีแลนด์ New Zealand ASEAN Scholar Award 2015
-วิทยากรสอนภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียนและบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมลำพูน
-ผู้เขียนแบบเรียน The Complete Summary of Error Detection Exams
-ผู้เขียนแบบเรียน The Essential Summary of the IELTS Academic Writing Exam
-ผู้เขียนแบบเรียน อ่านออก เขียนเป็น เรียนภาษาอังกฤษเริ่มต้นจากศูนย์
-ผู้เขียนแบบเรียน Basic English Grammar You Must Know
-ผู้เขียนแบบเรียน 12 Tenses of English, the Complete Book
-ผู้เขียนแบบเรียน English for Junior High Schoolers

อาจารย์วรวิภา​ มาวัชชกิจ​ (ครูแองจี้)

ปริญญาโท เกียรติ​นิยม​อันดับ​ 1 โครงการ​อังกฤษ​ศึกษา​ คณะศิลปศาสตร์ (สายภาษาและวรรณกรรม)

City University​ of Hong​ Kong มีประสบการณ์​สอนวิชาภาษาอังกฤษ มากกว่า 3 ปี ​

สอนทั้งระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา โดยสอนทั้งภาษาอังกฤษล้วน และภาษาอังกฤษร่วมกับภาษาไทย

เน้นการเรียนการสอนที่เป็นกันเอง ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามความถนัดของนักเรียน เน้นผู้เรียนเป็นหลัก

ทำให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย กล้าพูด กล้าถาม กล้าเปิดรับภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่

หลักสูตรภาษาต่างประเทศ

,

ภาษาเกาหลี


อาจารย์ ธิดา พัชรพรพงศ์ หรือ ครูเบล

จบชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย โรงเรียนบดินทรเดชาสิงห์สิงหเสนี สายวิทย์-คณิต

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ เอกศิลปะไทย

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ไทย- เกาหลี มหาวิทยาลัย

Gangneung Wonju National University เอกภาษาเกาหลี ระดับ 1 ถึง ระดับ 4

ประสบการณ์ทำงาน

• 2553 - 2560

เริ่มต้นสอนภาษาเกาหลีอิสระ และเป็นครูสอนภาษาเกาหลี สถาบันภาษา The i language ศูนย์การค้าเดอะวอล์คเกษตรนวมินทร์

และ สถาบันภาษา Cyes เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น8 และเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาด ให้กับผู้บริหารสถาบันภาษาเกาหลี อีก 2แห่ง

• 2557

ร่วมทีม จัดทำสื่อการสอนภาษาเกาหลีออนไลน์ เพื่อใช้สนทนากับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• 2558

จัดทำสื่อการสอนและเป็นวิทยากรบรรยาย

หัวข้อ : การสื่อสารภาษาเกาหลี สำหรับพนักงานขับรถแท็กซี่เพื่อสนทนากับลูกค้าชาวเกาหลีให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

• 2559-ปัจจุบัน

จัดทำสื่อการสอนภาษาเกาหลีระบบออนไลน์ และเป็นผู้บริหารจัดการทีมครู ล่าม ไกด์ เกาหลี บริการงานสอน

และแปลภาษาทางระบบออนไลน์ และตัวต่อตัว สำหรับคนไทยและชาวเกาหลี  มีผลงานทั่วประเทศ

คอร์สสอนทำเบเกอรี่


Phatraporn Sriwaree

Name : Phatraporn Sriwaree

Age: 49

Topic: เป็นเจ้าของโรงเรียนสอนท าเบเกอรี่สไตส์ฝรั่งเศส ซึ่งเราเปิดสอนตั้งแต่ปี 2011 ถึง

ปัจจุบัน เรามีประสบการณ์การสอนนักเรียนทั้งในต่างจังหวัด จังหวัดใกล้เคียงนครสวรรค์

และกรุงเทพมหานครมาเป็นระยะเวลา 9 ปี เป็นการสอนสดในห้องปฎิบัติการจริง (สอนทั้ง

ทฤษฏีและปฎิบัติ) นักเรียนผ่านการเรียนการสอนกับโรงเรียนของเราไปมากกว่า 200 คน จาก

นักเรียนหลากหลายอาชีพ เพื่อไปต่อยอดธุรกิจของแต่ละคน ปัจจุบันโรงเรียนเรามีทั้งหมด 2

สาขา คือ

- สาขานครสวรรค์

https://www.facebook.com/lepatiobakeryschool/?

ref=page_internal

- สาขากรุงเทพมหานคร

https://www.facebook.com/LePatioBangkok/?re

ครั้งนี้เราเล็งเห็นว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น เราจึงมีนโยบายที่จะทำสื่อ

Experience:

Skinmedplus (2015) Co.,Ltd.

Managing Director From 6 August 2015 to present

HealtyBest co.,Ltd.

Managing Director From 1 June 2018  to 13 May 2020

OWNER OF LE PATIO BAKERY SCHOOL (2 BRANCHES)

 Nakhon Sawan Branch

 Bangkok Branch

 From July 14 2011

HOMEMADE BAKERY SUPPLY (MADE TO ORDER)

 From year 2009 to 2011

Thailand Securities Market Investor

 From year 2009 to 2011

BFIT SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

From year 2007 to 2009 Position :Assistant Manager

FAR EAST SECURITIES COMPANY LIMITED

From year 2004 to 2009 Position : Marketing

STANDARD CHERTERED BANK PLC.

From July 1, 1994 Position: Administrative Assistant,Global

Markets Operations

Education:

Master of Business Administration (M.B.A) major in Financial

Management October, 2000

Dhurakij Pundit University

B.A. (Bechelor of Accounting) March,1994

Dhurakij Pundit University

 

Reward:

Intensive Thai Cookery Course July 12, 2009

Conducted at Suan Dusit Internation Culinary School

Practical Marketing # 1 July 11, 200

Thailand Securities Institute


ธนะศักดิ์ พาหุจินดา (เชฟแดน)
  •  จบการศึกษาจากมหาลัยดุสิตธานี ด้านศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการครัวและภัตตาคาร

Food Consultant ที่ปรึกษาร้านอาหาร เชฟสอนทำอาหาร และฟู้ดสไตล์ลิส

  •  Food Consultant ที่ปรึกษาร้านอาหาร สอนทำอาหาร และฟู้ดสไตล์ลิส สำหรับร้านอาหาร สตูดิโอ โรงแรมและธุรกิจด้านอาหารต่างๆ
  •  มีประสบการณ์เคยถ่ายทอดความรู้ด้านการทำอาหาร และการทำเบเกอรี่ให้กับผู้อบรม
  • พนักงานในหลายร้านอาหารและโรงแรมและบุคคลทั่วไปเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดด้านธุรกิจอาหารต่อไปได้ในอนาคต
  • เคยเป็นหัวหน้าพ่อครัวใหญ่ประจำโรงแรม และร้านอาหารต่างๆ มีประสบการณ์รวมกว่า 20 ปี

 

คอร์สนวดเพื่อสุขภาพ


อาจารย์ อดิวัฒน์ วันเพ็ญ (หมอวุฒิ)

เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดเพื่อสุขภาพ 

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการนวดเพื่อสุขภาพและผ่อนคลายความเครียดอย่างถูกต้องตามแบบฉบับ

สอนศิลปะการนวดเริ่มจากพื้นฐาน การจัดท่านวด ตำแหน่ง และแนวเส้นที่นวด

 ผู้รับบริการจะได้รับการบำบัด ขจัดความเมื่อยล้า คลายเส้น รู้สึกผ่อนคลาย

และได้รู้วิธีการนวดที่ถูกต้อง และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่ทำรายได้

คอร์สเรียนปลูกผักไร้ดิน


อาจารย์ ธนัท ศรีสุภา

เจ้าของ สวนผักนายนัท สอนปลูกผักด้วยระบบน้ำนิ่งไม่ใช้ปั๊ม ไม่ใช้ไฟฟ้า แบบพอเพียง

ประสบการณ์สอนปลูกผักด้วยระบบน้ำนิ่งไม่ใช้ปั๊ม ไม่ใช้ไฟฟ้า แบบพอเพียงกว่า 4 ปี

สอนมาแล้ว 130 รุ่น รุ่นละ 30-50 คน


อาจารย์ วสันต์ คุณดิลกเศวต

อาชีพ : นักเขียนและวิทยากรอบรมด้านซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สและ Google Apps และโปรแกรมเมอร์ Google Apps Script

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วศบ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท วทม. (ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลักสูตรการงานอาชีพ


อาจารย์ พรวรรณ วงศ์ภักดี

อาจารย์ พรวรรณ วงศ์ภักดี

อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านศิลปะงานปั้นกว่า 10 ปี

จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทำงานด้านศิลปะงานปั้นมานานมากกว่า 10 ปี รักงานศิลปะตั้งแต่เด็กและมีแรงบันดาลใจให้ทำงานด้านศิลปะ เรียนรู้งานทุกอย่างที่เกี่ยวกับศิลปะด้วยตัวเอง เช่น งานวาดรูป ระบายสีน้ำ สีอะคริลิค งานปั้นจิ๋ว สุดท้ายงานที่ชอบมากที่สุดคือการปั้นตุ๊กตา เรียนรู้และสร้างเทคนิคการปั้นตุ๊กตาของตัวเองปั้นอย่างไรให้น่ารัก เทคนิคของอาจารย์อาจจะไม่เหมือนท่านอื่น แต่เป็นเทคนิคที่ง่ายเข้าใจง่าย นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถทำได้แค่มีใจรักงานศิลปะเท่านั้น ปัจจุบันงานปั้นอาจารย์มีล้นมือ เพราะความน่ารักของตุ๊กตาจึงมีแต่ผู้คนชื่นชอบและอยากได้ จึงอยากจะแชร์ความน่ารักของตุ๊กตาให้กับผู้ที่ชื่นชอบงานด้านศิลปะค่ะ
 

ประวัติโดยย่อ

- เจ้าของแฟนเพจ "Cayla Art"
- ทำงานด้านศิลปะงานปั้นมานานมากกว่า 10 ปี
- รักงานศิลปะตั้งแต่เด็กและมีแรงบันดาลใจให้ทำงานด้านศิลปะ เรียนรู้งานทุกอย่างที่เกี่ยวกับศิลปะด้วยตัวเอง
- จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Business Intelligence

อาจารย์วรวุฒิ เชาว์ประดิษฐ์

จบการศึกษา ปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัย ราชมงคลวิทยาเขตโชติเวช

ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ไปจนถึง CGM (Computer Graphic & Multimedia specialist)

เปลี่ยนที่มาเป็นหัวหน้าแผนกการตลาด ดูแลเว็บไซต์ให้กับ บริษัท ที่เคยทำงาน ย้ายไปดูแลระบบ โรงพยาบาล และอีก 4 สาขาในกรุงเทพ

ออกมาทำงานของตัวเอง ขายของออนไลน์ อาจารย์สอน อบรม กลุ่ม สอนสร้างเว็บไซต์ ด้วย WordPress Woocommerce สร้างช่อง YouTube แนะนำการทำเว็บ

และวิธีการใข้งาน ความรู้การใช้งานโปรแกรม สอนการหารายได้ด้วย Affiliate และการสร้างรายได้รูปแบบต่างๆ