คุณอยู่ที่นี่

ดร. พรนภา อำนวยไพศาล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาจีนกลางสำหรับเด็กอนุบาล ประสบการณ์มากกว่า 18 ปี

มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนกลางและติวสอบ YCT HSK HSKK ให้แก่เด็กไทยมากกว่า 10 ปี

การศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับทุนทำวิจัยด้านการสอนภาษาจีนกลางสำหรับเด็กอนุบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนกลางสำหรับเด็กอนุบาล หลักสูตร English Program โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า

ผู้ก่อตั้งและฝ่ายพัฒนาการสอน สถาบันเทียนฉายบ้านภาษา กรุงเทพมหานคร

 


คอร์สเรียนสอนโดย ดร. พรนภา อำนวยไพศาล