คุณอยู่ที่นี่

อาจารย์ มิตรทอง ชูลิตะวงศ์

ปริญญาโท (MBA) มหาวิทยาลัยสยาม สาขาการเงิน / กรรมการผู้จัดการ MSG CONSULTANT / สาขาที่เชี่ยวชาญ: การเงิน, บัญชี, ภาษีอากร, การตรวจสอบภายใน, การวางระบบงาน, การสอบบัญชี / ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์: วิทยากรบรรยาย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ธ.ออมสิน, บจ.เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์, บจ.ทู พลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์, บจ.มาเก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น, บจ.บ้านบัญชีภาษีอากร,บจ.สหการประมูล คณะกรรมการบริหารหลักสูตร The Financial Analyst / ผลงานเขียนตำราหนังสือในนิตยสารลุยธุรกิจ, คุยเฟื่องเรื่องภาษี และอื่นๆ


คอร์สเรียนสอนโดย อาจารย์ มิตรทอง ชูลิตะวงศ์