คุณอยู่ที่นี่

อาจารย์ ธิดา พัชรพรพงศ์ หรือ ครูเบล

จบชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย โรงเรียนบดินทรเดชาสิงห์สิงหเสนี สายวิทย์-คณิต

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ เอกศิลปะไทย

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ไทย- เกาหลี มหาวิทยาลัย

Gangneung Wonju National University เอกภาษาเกาหลี ระดับ 1 ถึง ระดับ 4

ประสบการณ์ทำงาน

• 2553 - 2560

เริ่มต้นสอนภาษาเกาหลีอิสระ และเป็นครูสอนภาษาเกาหลี สถาบันภาษา The i language ศูนย์การค้าเดอะวอล์คเกษตรนวมินทร์

และ สถาบันภาษา Cyes เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น8 และเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาด ให้กับผู้บริหารสถาบันภาษาเกาหลี อีก 2แห่ง

• 2557

ร่วมทีม จัดทำสื่อการสอนภาษาเกาหลีออนไลน์ เพื่อใช้สนทนากับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• 2558

จัดทำสื่อการสอนและเป็นวิทยากรบรรยาย

หัวข้อ : การสื่อสารภาษาเกาหลี สำหรับพนักงานขับรถแท็กซี่เพื่อสนทนากับลูกค้าชาวเกาหลีให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

• 2559-ปัจจุบัน

จัดทำสื่อการสอนภาษาเกาหลีระบบออนไลน์ และเป็นผู้บริหารจัดการทีมครู ล่าม ไกด์ เกาหลี บริการงานสอน

และแปลภาษาทางระบบออนไลน์ และตัวต่อตัว สำหรับคนไทยและชาวเกาหลี  มีผลงานทั่วประเทศ

 


คอร์สเรียนสอนโดย อาจารย์ ธิดา พัชรพรพงศ์ หรือ ครูเบล