คุณอยู่ที่นี่

อาจารย์ วิชิต ศรีบุรินทร์

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง / กรรมการผู้จัดการ บจก.กฎหมายสติและวิชิต / สาขาที่เชี่ยวชาญ: ที่ปรึกษากฎหมาย ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์: ทนายความประจำสำนักงาน บจก.ที่ปรึกษากฎหมายเกรียงไกร ทนายความประจำสำนักงานและผู้ช่วยกรรมการบริษัท สำนักกฎหมายธนากรรัฐ วิทยากรบรรยายหลักสูตรปรับโครงสร้างหนี้ FPM CONSULTANT / ฯลฯ


คอร์สเรียนสอนโดย อาจารย์ วิชิต ศรีบุรินทร์