คุณอยู่ที่นี่

อาจารย์วรวิภา​ มาวัชชกิจ​ (ครูแองจี้)

ปริญญาโท เกียรติ​นิยม​อันดับ​ 1 โครงการ​อังกฤษ​ศึกษา​ คณะศิลปศาสตร์ (สายภาษาและวรรณกรรม)

City University​ of Hong​ Kong มีประสบการณ์​สอนวิชาภาษาอังกฤษ มากกว่า 3 ปี ​

สอนทั้งระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา โดยสอนทั้งภาษาอังกฤษล้วน และภาษาอังกฤษร่วมกับภาษาไทย

เน้นการเรียนการสอนที่เป็นกันเอง ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามความถนัดของนักเรียน เน้นผู้เรียนเป็นหลัก

ทำให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย กล้าพูด กล้าถาม กล้าเปิดรับภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่


คอร์สเรียนสอนโดย อาจารย์วรวิภา​ มาวัชชกิจ​ (ครูแองจี้)