คุณอยู่ที่นี่

อาจารย์ อดิวัฒน์ วันเพ็ญ (หมอวุฒิ)

เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดเพื่อสุขภาพ 

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการนวดเพื่อสุขภาพและผ่อนคลายความเครียดอย่างถูกต้องตามแบบฉบับ

สอนศิลปะการนวดเริ่มจากพื้นฐาน การจัดท่านวด ตำแหน่ง และแนวเส้นที่นวด

 ผู้รับบริการจะได้รับการบำบัด ขจัดความเมื่อยล้า คลายเส้น รู้สึกผ่อนคลาย

และได้รู้วิธีการนวดที่ถูกต้อง และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่ทำรายได้

 


คอร์สเรียนสอนโดย อาจารย์ อดิวัฒน์ วันเพ็ญ (หมอวุฒิ)