คุณอยู่ที่นี่

อาจารย์ เฟิร์ส พัชรวิพล โรจนศิริยศนนท์

ติวเตอร์ที่มีค่าคอร์สแพงที่สุด  เจ้าของสถาบัน iClever Tutor ทีมีคิวจองยาวข้ามปี

  

  ชื่อ พัชรวิพล โรจนศิริยศนนท์. ( ครูเฟิร์ส )

  การศึกษา

  จบปริญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า         พระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนานาชาติ (I-MIT)

  จบปริญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ        ทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร-ภาควิชา วิศวกรรมสารสนเทศ

   มัธยมศึกษาตอนปลายที่ 4-6 โรงเรียนเตรีม                  อุดมศึกษา

 เกียรติประวัติ และผลงานต่างๆ

  • เริ่มติวคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ตั้งปี 2544 – 2557  สามารถติวนักเรียนนักศึกษาเข้าหมอ วิศวะ และสถาบันการศึกษาชื่อดังได้มากมาย
  • ระดับ ป.6  ติวสอบเข้าศึกษาชั้น ม.1  โรงเรียนดัง  นักเรียนติดทุกคน ( 100 % ) Gifted และ English Program
  • ระดับ ม.3 ติวสอบเข้าศึกษาชั้น ม.4 เข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สอบติด 98 %  ในระยะเวลา 12 ปี มีเพียงแค่ 2 คนเท่านั้นที่สอบไม่ติด
  • ระดับ ม.3 ติวเข้าศึกษาชั้น ม.4 เข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สอบติด 95 %  มีเพียงแค่ 5 คนเท่านั้นที่สอบไม่ติด (เนื่องจากที่นี่มีการสอบ 2 รอบ  รอบ 2 เป็นการสอบข้อเขียน บางคนสมาธิไม่นิ่งพอ )
  • ระดับ ม.6 ติวสอบเข้าศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์, ทันตแพทย์ศาสตร์และเภสัชศาสตร์ สอบติดทุกคน 100 %   (นับเฉพาะแพทยศาสตร์จุฬา, มหิดล, ศิริราช, รามา นอกนั้นที่สอบติดมหาลัยไม่คอ่ยดังคะแนนไม่สูงไม่นำมานับรวม)
  • ระดับ ม.6  ติวสอบเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สอบติดคิดเป็น 100 %

รีวิวนักเรียน

     ชนิกานต์ ชำนาญกิจโกศล
     มัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
     ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     ครูเฟิร์สสอนเข้าใจ มีการแยกประเภทโจทย์ให้เราฝึกทำและสรุปสูตรที่ต้องใช้ เมื่อเจอโจทย์แนวต่างๆก็จะรู้ว่าต้องใช้วิธีไหนคิด มีเทคนิคให้เรามองจากโจทย์ยากเป็นง่ายได้ เรียนแล้วมั่นใจว่าเมื่อเราเข้าห้องสอบ เจอโจทย์มาแบบ        ไหนก็ไม่กลัวค่ะ

 

 

     น.ส.ธัญลักษณ์ ฉายประยูรโกศล

   จบจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ตอนนี้เรียนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   ครูเฟิร์สสอนหนังสืออย่างเป็นกันเอง มีการปล่อยมุกตลก ทำให้บรรยากาศในการเรียนสนุกสนาน ไม่เครียดจนเกินไป  ครูเฟิร์สสอนฟิสิกส์ได้อย่างเข้าใจ สรุปแต่เนื้อหาที่สำคัญๆ และให้เน้นทำโจทย์ ครูเฟิร์สมีการบ้านให้เราทำเสมอๆ
   ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ดีเพราะทำให้เราได้ทบทวนความรู้ที่เรียนมา และทำให้เราได้ฝึกทำโจทย์ต่างๆ  ครูจะเช็คทุกครั้งว่าเราทำการบ้านมารึเปล่า ทำให้เราเกิดวินัยในตัวเอง ว่าต้องทำการบ้านมานะ ถ้าข้อไหนทำไม่ได้ ครูก็จะสอน และให้เราทำซ้ำมาส่งอีกครั้ง      หนึ่ง ทำให้เราจำมันได้อย่างเข้าใจ  ขอบคุณครูมากนะคะ

 

 

 

 

 

 


คอร์สเรียนสอนโดย อาจารย์ เฟิร์ส พัชรวิพล โรจนศิริยศนนท์