คุณอยู่ที่นี่

ติวฟิสิกส์ ม.5 เทอม1 (บทที่ 3 เรื่องความร้อน สมบัติเชิงกลของแก๊สและทฤษฏีจลน์ของแก๊ส)

SKU: T3221103
ความยาวหลักสูตร: 
6.30
ระยะเวลาเรียน: 
180 วัน