คุณอยู่ที่นี่

วิธีการใช้งาน App DDeClass

วิธีการใช้งาน App DDeClass บน IOS (iPhone,ipad)

ผู้ใช้ทำการติดตั้ง App DDeClass โดยเข้าที่ App Store จากนั้นทำการใส่คำค้น DDeClass ดังภาพจากนั้นทำการโหลดและติดตั้ง App

 

จากนั้นทำการเรียก App DDeClass ดังภาพ

 

 

ทำการ Login เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยใช้ รหัสผู้ใช้และรหัสเดียวกับกับทู้ใช้ใช้ในการสั่งซื้อบทเรียนในหน้าเว็บหลัก

 

เข้าสู่หน้าจอหลัก ผู้ใช้สามารถแตะที่เมนู  ด้านบนซ้ายเพื่อเข้าสู่ห้องเรียนดังภาพ

 

จากนั้นจะพบกับเมนูเพื่อเข้าสู่ห้องเรียน

 

 

ทำการแตะที่ห้องเรียนเพื่อเข้าสู่บทเรียน โดยระบบจะแจ้งจำนวนเวลาคงเหลือสำหรับเปิดดูได้ และวันที่สิ้นสุด

 

จากนั้นทำการกดที่วิชาที่ต้องการดู ระบบจะสามารถเลือกรับชมในรูปแบบ SD (ความละเอียดปกติ) และ HD (ความละเอียดสูง) ได้ดังภาพ

 

โดยเมื่อผู้ใช้กดเลือกความละเอียดในการรับชมแล้ว ระบบจะเปิดวีดีโอเพื่อรับชมวิชาดังกล่าวที่ผู้ใช้เลือกรับชม

 

วิธีการใช้งาน App DDeClass บน Andriod

ผู้ใช้ทำการติดตั้ง App DDeClass โดยเข้าที่ Play Store จากนั้นทำการใส่คำค้น DDeClass ดังภาพจากนั้นทำการโหลดและติดตั้ง App

จากนั้นทำการเรียก App DDeClass ดังภาพ

ทำการ Login เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยใช้ รหัสผู้ใช้และรหัสเดียวกับกับทู้ใช้ใช้ในการสั่งซื้อบทเรียนในหน้าเว็บหลัก

เข้าสู่หน้าจอหลัก ผู้ใช้สามารถแตะที่เมนู  ด้านบนซ้ายเพื่อเข้าสู่ห้องเรียนดังภาพ

จากนั้นจะพบกับเมนูเพื่อเข้าสู่ห้องเรียน

 

ทำการแตะที่ห้องเรียนเพื่อเข้าสู่บทเรียน โดยระบบจะแจ้งจำนวนเวลาคงเหลือสำหรับเปิดดูได้ และวันที่สิ้นสุด

จากนั้นทำการกดที่วิชาที่ต้องการดู ระบบจะสามารถเลือกรับชมในรูปแบบ SD (ความละเอียดปกติ) และ HD (ความละเอียดสูง) ได้ดังภาพ

โดยเมื่อผู้ใช้กดเลือกความละเอียดในการรับชมแล้ว ระบบจะเปิดวีดีโอเพื่อรับชมวิชาดังกล่าวที่ผู้ใช้เลือกรับชม