คุณอยู่ที่นี่

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

สมัครสมาชิกแล้วทำการเข้าสู่ระบบ  โดยเลือกเมนูดังรูปภาพ

ทำการเลือกหลักสูตรที่ต้องการ

 

คลิกเลือก หลักสูตร

เลือก Add to cart เพื่อหยิบหลักสูตรเข้าสู่ตระกร้า

ตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตรที่ได้ทำการเลือกดังรูปภาพ

 

Review Order

ตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่ต้องการซื้อ Review Orders

ระบบจะนำเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ตรวจสอบยอดเงินแล้วทำการชำระ

ระบบกำลังทำการชำระเงิน

ระบบรับชำระเงินเรียบร้อย