คุณอยู่ที่นี่

ติวฟิสิกส์ ม.4 เทอม1 (บทที่ 3 เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งภายใต้แรงโน้มถ่วง)

SKU: T3121103
ความยาวหลักสูตร: 
3.30
ระยะเวลาเรียน: 
180 วัน
Price: ฿1,500.00