คุณอยู่ที่นี่

ออยเซนเซ อาจารย์ อัจฉรา จาง (ออย)

สอนภาษาญี่ปุ่น จากประสบการณ์จริง เข้าใจง่าย ด้วยความสามารถภาษาญี่ปุ่น ระดับ N2

 

ชื่อผู้สอน : คุณอัจฉรา  จาง (ครูออย / ออยเซนเซ)

 

การศึกษา :

  • ปริญญาตรี  สาขารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความสามารถพิเศษ :

  • ภาษาญี่ปุ่น(ระดับ N2), ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, 

ประสบการณ์และผลงาน :

  • ล่ามภาษาจีน, ล่ามภาษาญี่ปุ่น
  • ศึกษาดูงานการสอนภาษาญี่ปุ่น ณ ประเทศเวียดนาม
  • ชนะการแข่งขันแต่งหน้าด้วยตนเอง ในรายการ Beauty Versus ประเทศญี่ปุ่น

คอร์สเรียนสอนโดย ออยเซนเซ อาจารย์ อัจฉรา จาง (ออย)