คุณอยู่ที่นี่

Chomphunut Smith

ประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอน
- ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติอิสระ
-ปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-ปริญญาโท ด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (TESOL Leadership) จาก Massey University,New Zealand
-นักเรียนทุน British Council IELTS Prize 2015 -นักเรียนทุนเต็มของรัฐบาลนิวซีแลนด์ New Zealand ASEAN Scholar Award 2015
-วิทยากรสอนภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียนและบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมลำพูน
-ผู้เขียนแบบเรียน The Complete Summary of Error Detection Exams
-ผู้เขียนแบบเรียน The Essential Summary of the IELTS Academic Writing Exam
-ผู้เขียนแบบเรียน อ่านออก เขียนเป็น เรียนภาษาอังกฤษเริ่มต้นจากศูนย์
-ผู้เขียนแบบเรียน Basic English Grammar You Must Know
-ผู้เขียนแบบเรียน 12 Tenses of English, the Complete Book
-ผู้เขียนแบบเรียน English for Junior High Schoolers

 


คอร์สเรียนสอนโดย Chomphunut Smith