คุณอยู่ที่นี่

อาจารย์ ชาย กิตติคุณาภรณ์

M.S.(Economics) Kasetsart University / ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ FPM CONSULTANT / สาขาที่เชี่ยวชาญ: เศรษฐศาสตร์การเงิน / อาจารย์พิเศษโครงการ MBA มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตตรัง, โครงการ NEC มหาวิทยาลัยบูรพา, โครงการ MBA มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, โครงการที่ปรึกษาแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, อดีตกรรมการบริหารหลักสูตร The Financial Analyst คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ผลงานตำราทางการเงินกว่า 180 รายการใน SE-ED / นักลงทุนในตลาดหุ้น / ฯลฯ


คอร์สเรียนสอนโดย อาจารย์ ชาย กิตติคุณาภรณ์, ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รศ.ดร.สันติยา เอกอัคร, อาจารย์ ดุษิต จงสุทธนามณี, อาจารย์ มิตรทอง ชูลิตะวงศ์, อาจารย์ วิชิต ศรีบุรินทร์, อาจารย์ วิวัฒน์ คูสกุล