คุณอยู่ที่นี่

สุมนตา มณีรัตนะพร (ครูดาว)

การศึกษา

  • ปริญญาตรี – สาขา Business Chinese จาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท – สาขา การสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ จาก มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU)
  • ประสบการณ์ เป็นอาจารย์สอนภาษาจีน 6 ปี ใน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ค.ศ. 2005-2011)
  • เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันภาษาจีนระดับอุดมศึกษา Chinese Bridge 2004 และเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันรอบชิงที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
  • สอบผ่าน การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับสูงสุด (HSK 6) ในปี ค.ศ. 2010 • เป็นผู้ช่วยจัดกิจกรรมภาษาจีน ให้กับ ร.ร. ภาษาและดนตรีจีน CLM เช่น เป็นพิธีกร ในงานตรุษจีน งานแข่งขันภาษาจีน งานแสดงดนตรี หรือจัดกิจกรรมสอนภาษาจีน และกู่เจิงนอกสถานที่ เช่น ในสโมสรเซ็นทรัลบัณฑิตน้อย ในห้างสรรพสินค้า และโรงเรียนต่างๆ
  • ทักษะพิเศษ พูด ฟัง อ่าน เขียน 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ สามารถเล่นดนตรี กู่เจิง เปียโน

ปัจจุบัน

  • เป็น อาจารย์สอนภาษาจีน และพิณจีน (กู่เจิง) ที่โรงเรียน ภาษาและดนตรีจีน CLM เซ็นทรัลซิตี้บางนา (ประสบการณ์สอน 10 กว่าปี ตั้งแต่ ค.ศ. 2003)
  • เป็น อาจารย์สอนเปียโน ที่สถาบันดนตรี ยามาฮ่า เซ็นทรัลซิตี้บางนา (ประสบการณ์สอน 10 กว่าปี ตั้งแต่ ค.ศ. 2001)