คุณอยู่ที่นี่

สุมนตา มณีรัตนะพร (ครูดาว)

การศึกษา

ปริญญาตรี – สาขา Business Chinese จาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท – สาขา การสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ จาก มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU)

ประสบการณ์ เป็นอาจารย์สอนภาษาจีน 6 ปี ใน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ค.ศ. 2005-2011)

เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันภาษาจีนระดับอุดมศึกษา Chinese Bridge 2004 และเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันรอบชิงที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

สอบผ่าน การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับสูงสุด (HSK 6) ในปี ค.ศ. 2010 • เป็นผู้ช่วยจัดกิจกรรมภาษาจีน ให้กับ ร.ร. ภาษาและดนตรีจีน CLM เช่น เป็นพิธีกร ในงานตรุษจีน งานแข่งขันภาษาจีน งานแสดงดนตรี หรือจัดกิจกรรมสอนภาษาจีน และกู่เจิงนอกสถานที่ เช่น ในสโมสรเซ็นทรัลบัณฑิตน้อย ในห้างสรรพสินค้า และโรงเรียนต่างๆ

ทักษะพิเศษ พูด ฟัง อ่าน เขียน 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ สามารถเล่นดนตรี กู่เจิง เปียโน

ปัจจุบัน

เป็น อาจารย์สอนภาษาจีน และพิณจีน (กู่เจิง) ที่โรงเรียน ภาษาและดนตรีจีน CLM เซ็นทรัลซิตี้บางนา (ประสบการณ์สอน 10 กว่าปี ตั้งแต่ ค.ศ. 2003)

เป็น อาจารย์สอนเปียโน ที่สถาบันดนตรี ยามาฮ่า เซ็นทรัลซิตี้บางนา (ประสบการณ์สอน 10 กว่าปี ตั้งแต่ ค.ศ. 2001)