คุณอยู่ที่นี่

Le Thi Viet Ha

อาจารย์สอนภาษาเวียดนาม เป็นอาจารย์ประจำสาขาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Lecturer at German Section, Department of Western Languagues, Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand (teaching German and Vietnamese for Thai students in frame of the exchange program with German Department of Hanoi University)

Full name:           Mrs. Le Thi Viet Ha
Nationality:        Vietnamese
Place of work:    German Section, Department of Western Languages, Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng University

Working experiences:

2007 – 11.2011   Lecturer at Department of German Languague, Hanoi University, Hanoi, Vietnam (teaching German for Vietnamese students and Vietnamese for German volunteers)

12.2011 – now   Lecturer at German Section, Department of Western Languagues, Faculty of Humanities, Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand (teaching German and Vietnamese for Thai students in frame of the exchange program with German Department of Hanoi University)

 


คอร์สเรียนสอนโดย Le Thi Viet Ha