คุณอยู่ที่นี่

ศิรินธร จิระเสถียรพงศ์

ประวัติและประสบการณ์ของผู้สอน

- เป็นนักแปลที่ได้รับอนุญาตจากศาลในเยอรมัน ล่าม ครูสอนภาษาเยอรมัน และผู้เขียนหนังสือ  "เรียนเยอรมันกับเม้าส์มอยน์"
- ได้รับอนุญาตจากศาลในเมือง Tübingen ประเทศเยอรมนี ให้มีอำนาจรับรองคำแปล (Vom Landgericht Tübingen öffentlich bestellte und beeidigte Urkundenübersetzerin der thailändischen Sprache für Baden-Württemberg)

- ได้รับประกาศนียบัตร สอบผ่านการเป็นนักแปล ภาษาไทย-เยอรมันของรัฐบาลเยอรมัน เมือง Darmstadt ประเทศเยอรมนี (Staatlich geprüfte Übersetzerin)

- ได้รับประกาศนียบัตร สอบผ่านการเป็นล่าม ภาษาไทย-เยอรมันของรัฐบาลเยอรมัน เมือง Darmstadt ประเทศเยอรมนี (Staatlich geprüfte Dolmetscherin)

- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาเอกภาษาเยอรมัน และวิชาโทภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

- สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA International Management) จากมหาวิทยาลัย ESB Business School เมือง Reutlingen ประเทศเยอรมนี

- เข้าร่วมหลักสูตร M.A. National & Transnational Studies: Literature, Culture, Language ที่มหาวิทยาลัย Westfälische Wilhelms-Universität Münster เมือง Münster ประเทศเยอรมนี

- จบมัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนศิลป์-เยอรมัน เกรดเฉลี่ย 3.98

- ผู้เขียนหนังสือเรียนเยอรมันกับเม้าส์มอยน์เล่ม 1-2 ผู้จัดทำเนื้อหาบทความ และบทเรียนภาษาเยอรมันทั้งหมดในเว็บไซต์ mausmoin.com

 


คอร์สเรียนสอนโดย ศิรินธร จิระเสถียรพงศ์