คุณอยู่ที่นี่

พี่นิว ฐิติกานต์ จารุพันธ์

ติวเคมี ด้วยประสบการณ์ตรงจากการ สอบเข้าเป็น นศ.เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เกียรติประวัติ

  • ผู้แทนศูนย์ สอวน.เคมี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • สอวน.ค่าย1 รร.อยุธยาวิทยาลัย
  • สอวน.ค่าย2 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • โครงงานวิทยาศาสตร์สาขาชีวเคมี เหรียญเงินระดับภาค
  • นศ.เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรอบสอบตรง