คุณอยู่ที่นี่

อาจารย์ ดุษิต จงสุทธนามณี

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ประธานกรรมการ บริษัททรัพย์สินสิริ จำกัด, กรรมการการเงิน/เลขานุการ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) / สาขาที่เชี่ยวชาญ:ด้านบริหารการเงินและการลงทุนโครงการสำหรับองค์กร ด้านนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัทจดทะเบียน และด้านการลงทุนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์: ผลงานตำราทางการเงินลงทุนแล้วคุ้ม! สร้างแผนธุรกิจและวิเคราะห์ด้วยตนเอง, กรณีศึกษากำหนดมูลค่าหุ้นและการระดมทุน และอื่นๆ


คอร์สเรียนสอนโดย อาจารย์ ดุษิต จงสุทธนามณี