คุณอยู่ที่นี่

อาจารย์ ดุษิต จงสุทธนามณี

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ประธานกรรมการ บริษัททรัพย์สินสิริ จำกัด, กรรมการการเงิน/เลขานุการ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) / สาขาที่เชี่ยวชาญ:ด้านบริหารการเงินและการลงทุนโครงการสำหรับองค์กร ด้านนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัทจดทะเบียน และด้านการลงทุนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์: ผลงานตำราทางการเงินลงทุนแล้วคุ้ม! สร้างแผนธุรกิจและวิเคราะห์ด้วยตนเอง, กรณีศึกษากำหนดมูลค่าหุ้นและการระดมทุน และอื่นๆ


คอร์สเรียนสอนโดย อาจารย์ ชาย กิตติคุณาภรณ์, ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รศ.ดร.สันติยา เอกอัคร, อาจารย์ ดุษิต จงสุทธนามณี, อาจารย์ มิตรทอง ชูลิตะวงศ์, อาจารย์ วิชิต ศรีบุรินทร์, อาจารย์ วิวัฒน์ คูสกุล