คุณอยู่ที่นี่

อาจารย์ จวง ปารมี ไวจงเจริฐ

ประสบการณ์การสอนมากกว่า 20 ปี สอนวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ 
"ออจวง ตะลอนทัวร์ ตระเวนติว สังคม & GAT เชื่อมโยง ทั่วประเทศ"
ด้วยเทคนิค สอนสนุก เข้าใจง่าย ฮาแตก !!!! 

อ.ปารมี ไวจงเจริญ (อ.จวง)

การศึกษา :

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนสังคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปัจจุบัน :  

- อาจารย์สอนสังคมศึกษา และ GAT เชื่อมโยง ประจำสถาบันกวดวิชา GET สยามสแควร์ ,สถาบันกวดวิชา THE TUTOR และสถาบันกวดวิชาพี่เอก ขอนแก่น

 

 


คอร์สเรียนสอนโดย อาจารย์ จวง ปารมี ไวจงเจริฐ