คุณอยู่ที่นี่

เล่นหุ้นสไตล์นักธุรกิจแบบไม่เจ๊งไม่เจ็บ

 • รหัสคอร์ส : BIS07
 • ราคา : 1,500 บาท
 • ความยาวหลักสูตร : 3 ชั่วโมง ชั่วโมง
 • ระยะเวลาเรียน : 180 วัน

รายละเอียด

พื้นฐานงบการเงินเพื่อการลงทุน

 • พื้นฐานงบกำไรขาดทุนแบบมาตรฐาน
 • การเปลี่ยนงบกำไรขาดทุนแบบพื้นฐานเป็นแบบวิเคราะห์
 • พื้นฐานงบแสดงฐานะการเงินที่จำเป็นต้องรู้เพื่อการลงทุน
 • พื้นฐานงบกระแสเงินสดที่จำเป็นต้องรู้เพื่อการลงทุน

การวิเคราะห์กิจการเพื่อการลงทุน โดยใช้กรณีศึกษา

 • การวิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการ
 • การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจการ
 • การวิเคราะห์ผลตอบแทนของกิจการ
 • การวิเคราะห์การเติบโตของกิจการ
 

วีดีโอแนะนำคอร์สเรียน