คุณอยู่ที่นี่

เล่นหุ้นสไตล์นักธุรกิจแบบมีแต่ได้กับได้

 • รหัสคอร์ส : BIS08
 • ราคา : 1,500 บาท
 • ความยาวหลักสูตร : 3 ชั่วโมง ชั่วโมง
 • ระยะเวลาเรียน : 180 วัน

รายละเอียด

การเลือกหุ้นจากงบการเงิน

 • อัตราส่วนทางการเงินที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการเลือกหุ้น
 • การประเมินความสามารถในการแข่งขัน และสภาพคล่องของกิจการ
 • การประเมินความแข็งแกร่งของกิจการ
 • หลักเกณฑ์ในการลงทุนของนักลงทุนระดับโลก

กรณีศึกษาหุ้นไทย

 • การค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และลงทุนด้วยตนเอง
 • การอ่านงบการเงิน และวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการลงทุน
 • การอ่านอัตราส่วนทางการเงิน และวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
 • การประเมินธุรกิจ และเลือกหุ้นจากอัตราส่วนทางการเงิน
 

วีดีโอแนะนำคอร์สเรียน