คุณอยู่ที่นี่

เล่นหุ้นสไตล์พ่อมดการเงินแบบปล่อยให้มีกำไร

  • รหัสคอร์ส : BIS10
  • ราคา : 1,500 บาท
  • ความยาวหลักสูตร : 3 ชั่วโมง ชั่วโมง
  • ระยะเวลาเรียน : 180 วัน

รายละเอียด

การประเมินมูลค่าหุ้นแบบชั้นสูง

การประเมินมูลค่าหุ้นโดยใช้ DCF Model
กรณีตัวอย่างการประเมินมูลค่าหุ้นโดยใช้ DCF Model
การประเมินมูลค่าหุ้นโดยใช้ Dividend Discount Model
กรณีตัวอย่างการประเมินมูลค่าหุ้นโดยใช้ Dividend Discount Model

กรณีศึกษาหุ้นไทย

การประเมินมูลค่าหุ้นไทยโดยใช้ Dividend Discount Model
การประเมินมูลค่าหุ้นไทยโดยใช้ Dividend Discount Model และ PE Ratio
การประเมินมูลค่าหุ้นไทยโดยใช้ Dividend Discount Model และ PBV Ratio
หลักการในการตัดสินใจในการซื้อขายหุ้น และ Margin of Safety

 

วีดีโอแนะนำคอร์สเรียน