คุณอยู่ที่นี่

เล่นหุ้นสไตล์เซียนแบบเข้าเร็วออกเร็ว

 • รหัสคอร์ส : BIS09
 • ราคา : 1,500 บาท
 • ความยาวหลักสูตร : 3 ชั่วโมง ชั่วโมง
 • ระยะเวลาเรียน : 180 วัน

รายละเอียด

การประเมินมูลค่าหุ้นแบบพื้นฐาน

 • การประเมินมูลค่าหุ้นโดยใช้ PE Ratio
 • กรณีตัวอย่างการประเมินมูลค่าหุ้นโดยใช้ PE Ratio
 • การประเมินมูลค่าหุ้นโดยใช้ PBV Ratio
 • กรณีตัวอย่างการประเมินมูลค่าหุ้นโดยใช้ PBV Ratio

กรณีศึกษาหุ้นไทย

 • การประเมินมูลค่าหุ้นไทยโดยใช้ PE Ratio
 • การประเมินมูลค่าหุ้นไทยโดยใช้ PBV Ratio
 • การประยุกต์ใช้ PE Ratio และ PBV Ratio
 • หลักการในการตัดสินใจในการซื้อขายหุ้น และ Margin of Safety
 

วีดีโอแนะนำคอร์สเรียน