คุณอยู่ที่นี่

Concise ll

  • รหัสคอร์ส : BIS12
  • ราคา : 3,000 บาท
  • ความยาวหลักสูตร : 3 ชั่วโมง ชั่วโมง
  • ระยะเวลาเรียน : 180 วัน

รายละเอียด

วัตถุประสงค์ของ CONCISE II

1. ต้องการให้รู้ทฤษฎีการประเมินราคาหุ้นทุกทฤษฎี โดยรู้แบบเข้าใจพาให้ทฤษฎีกลายเป็นเรื่องง่าย
2. ต้องการให้นำทฤษฎีที่ง่ายต่อการไปใช้ เพื่อการวิเคราะห์หุ้นตัวที่สนใจลงทุน เพื่อจะรู้ให้ได้ว่าหุ้นเป็นหุ้นดี หรือหุ้นไม่ดี ควรลงทุนหรือไม่ควรลงทุน
3. ต้องการให้รู้จักและปฏิบัติได้ต่อการค้นหาหุ้นเทิร์นอราวด์ และรู้วิธีคำนวณราคาเป้าหมาย เพื่อจะได้กำไร 10 เด้ง (1,000%)
4. ต้องการให้ประเมินราคาหุ้นตัวที่สนใจลงทุนว่า ราคาหุ้นจะขึ้นไปที่เท่าไร โดยมุ่งเน้นการหาราคาแบบนักลงทุนเน้นคุณค่า (Value Investor ; VI)

ข้อหัวอบรม CONCISE II

วันที่ 1

 • บัญญัติ 10 ประการของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ และการตรวจสอบว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติครบ 10 ประการหรือไม่

 • วิธีหาของ (หุ้น) ดี ราคาถูก

 • งบการเงิน, P/BV และ P/E ของหุ้นดี ราคาถูก

 • การประเมินราคาหุ้นอย่างง่าย ด้วยการใช้ EPS, BV และ D

 • การค้นหาหุ้น 10 เด้ง (หุ้นเทิร์นอราวด์)

 • การตรวจสอบว่า ใช่หุ้น 10 เด้งหรือไม่ และราคาเป้าหมาย

 • กรณีศึกษาหุ้นที่น่าจับตามองจากข่าว

**ผลลัพธ์เมื่อจบวันที่ 1
 - รู้ว่าจะวิเคราะห์หุ้นเบื้องต้นอย่างไร และรู้วิธีค้นหาหุ้น 10 เด้ง (หุ้นเทิร์นอราวด์)
 - เกิดความรู้สึกว่าหาหุ้นลงทุนเป็นเรื่องง่าย

วันที่ 2

 • ทำความเข้าใจงบการเงิน

 • ทฤษฎีประเมินราคาหุ้น (ครบทุกทฤษฎี)

 • ตัวอย่างการประเมินราคาหุ้น 1 ตัวอย่างต่อวิธีการประเมินครบทุกวิธี

 • กรณีศึกษาหุ้นที่น่าจับตามองจากการวิเคราะห์และประเมินทางทฤษฎี

**ผลลัพธ์เมื่อจบวันที่ 2
 - รู้วิธีการวิเคราะห์หุ้นของนักวิเคราะห์ ทำให้ออกราคาเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง และรู้ว่าหุ้นจะขึ้นหรือจะลง
 - เกิดความรู้สึกว่า วิเคราะห์หุ้นทุกตัวเป็นเรื่องที่เราเองก็ทำได้ และอาจเก่งกว่านักวิเคราะห์อีก

วันที่ 3

 • WORK SHOP การค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อการวิเคราะห์หุ้น

 • WORK SHOP จัดกลุ่มหุ้น 6 กลุ่ม ตามแบบปีเตอร์ ลินซ์

 • WORK SHOP หุ้น 6 ตัวที่อยู่ในโพยหุ้นลงทุน บนกรณีศึกษาการลงทุนที่ 10 ล้านบาท

**ผลลัพธ์เมื่อจบวันที่ 3
 - เกิดความรู้สึกว่า คัดเลือกหุ้นลงทุนเป็น วิเคราะห์หุ้นว่าดีหรือไม่ดีเป็น ตัดสินใจลงทุนเป็น รู้ราคาเป้าหมายว่าจะ  เป็นเท่าไร และรู้ระยะเวลาการลงทุนว่าจะลงทุนนานเท่าไร จึงจะประสบความสำเร็จและกลายเป็นคนรวย

 

วีดีโอแนะนำคอร์สเรียน