คุณอยู่ที่นี่

คอร์สคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก 10 บท

  • รหัสคอร์ส : ENG111100
  • ราคา : 590 บาท
  • ความยาวหลักสูตร : 1 ชั่วโมง 2 นาที ชั่วโมง
  • ระยะเวลาเรียน : 180 วัน

รายละเอียด

รายละเอียดคอร์ส : ฝึกนับเลข 1-10 เป็นภาษาอังกฤษกับการ์ตูนอาลี่ เล่น
เกมเพื่อกระตุ้นให้ออกเสียงคำศัพท์อย่างสนุกสนาน
พร้อมใบงานทบทวนท้ายบท ภาพการ์ตูนน่ารัก สีสัน
สดใส ช่วยให้เด็กๆ อยากเรียนรู้

สิ่งที่จะได้จากการเรียน

เด็กได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปการเรียนรู้การนับเลข เพื่อกระตุ้นการอ่านออกเสียง

 

วีดีโอแนะนำคอร์สเรียน

 

ผู้สอน


ดร. พรนภา อำนวยไพศาล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาจีนกลางสำหรับเด็กอนุบาล ประสบการณ์มากกว่า 18 ปี

มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนกลางและติวสอบ YCT HSK HSKK ให้แก่เด็กไทยมากกว่า 10 ปี

การศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับทุนทำวิจัยด้านการสอนภาษาจีนกลางสำหรับเด็กอนุบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนกลางสำหรับเด็กอนุบาล หลักสูตร English Program โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า

ผู้ก่อตั้งและฝ่ายพัฒนาการสอน สถาบันเทียนฉายบ้านภาษา กรุงเทพมหานคร