คุณอยู่ที่นี่

แนวคิดและเครื่องมือในการจัดการข้อมูลเชิงกลยุทธ์ By Pentaho BI

  • รหัสคอร์ส : I1113
  • ราคา : 0 บาท
  • ความยาวหลักสูตร : 5.5 ชั่วโมง ชั่วโมง
  • ระยะเวลาเรียน : 180 วัน